Nhân Hồn

☰ Tiếng Anh: Human Soul
Các từ đồng nghĩa:

Bản thể, phần Sâu Thẳm Nhất trong mỗi chúng ta có hai Hồn Sinh Đôi: Nhân Hồn và Thần Hồn [tiếng Anh: Human Soul and Divine Soul]. Trong thú vật trí năng bình thường, Bản thể, Cái Sâu Thẳm Nhất, không sinh, không diệt, không đầu thai, nhưng có gửi Tinh Chất đến từng tính cách mới. Tinh Chất là một phần của Nhân Hồn, phần Phật Tính… Chúng ta có thể và phải khẳng định, vượt qua mọi hoài nghi, rằng chỉ một phần nhỏ của Nhân Hồn sống trong các Cơ Thể Âm. Phần này chính là Tinh Chất, cái nguyên liệu tinh thần để tạo nên Soul, để phát triển Nhân Hồn và theo đó là Thần Hồn.

Dơn tử, Bản thể, tạo nên, xây dựng và phát triển hai Hồn [Soul] của mình, những Hồn này phải phục vụ và tuân theo Bản thể. Chúng ta phải phân biệt giữa Đơn Tử và Hồn [Soul]. Đơn Tử, còn được gọi là Spirit, thì luôn tồn tại. Soul thì là cái thu nhận được.

(Samael Aun Weor, Practical Astrology)

Cái Sâu Thẳm Nhất [Atman] là Sephirah Kheseđ, và Buddhi [Buddhi] là Sephirah Geburah. Cái Sâu Thẳm Nhất và Buddhi thể hiện mình qua Nhân Hồn. Nhân Hồn [manas] là Tiphereth, là ý chí, vẻ đẹp.

[…]

Atman phô Mình thành Thần Hồn. Thần Hồn phô ra thành Nhân Hồn, là Manas Cấp Cao; Nhân Hồn, phô ra thành Tinh Chất, hay là Phật Tính [buddhata].

(Tarot and Kabbalah, Samael Aun Weor)

Than-hon-nhan-hon

Mọi Tinh Chất tinh linh có thể biển đổi mình thành một nhân hồn, ở thời gian và giờ của nó, và tuân theo luật.

(The Gnostic Bible: The Pistis Sophia Unveiled, Samael Aun Weor)

Cái phần Tâm Thức tự do bắt nguồn từ Nhân Hồn, nhập vào sự hiện hình của một cơ thể vật chất. Cái Tinh Chất đó chỉ là một phần nhỏ của Nhân Hồn. Nhần Hồn được hiện thân trong Con Người khi người điểm đạo đồ bước vào cõi Tiphereth trong bậc Điểm Đạo Thứ Năm của những Đại Bí Ẩn.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s