Ngã chấp

☰ Tiếng Tây Ban Nha: Consideración

Trong bối cảnh này, Ngã Chấp (tiếng Tây Ban Nha: Consideración) chỉ một hành động bao gồm ba yếu tố sau:

1. Tin rằng cái Tôi của mình thực sự tồn tại.
2. Có một khuôn mẫu trong tư tưởng về cái tôi đó.
3. Cảm thấy khó chịu khi người khác không đồng ý với mình về khuôn mẫu đó.

Ví dụ rất nhiều người hay chấp vào việc “tôi là người tốt”. Ngoài việc tin rằng cái Tôi “là người tốt” tồn tại, người đó còn cho rằng là một người tốt thì phải làm việc nọ việc kia: phải hy sinh cho gia đình, phải làm từ thiện, v.v. Bất cứ khi nào có một ai đó bất đồng với quan điểm “người tốt” này thì người đó sẽ cảm thấy rất khó chịu, bực tức và cảm thấy cần phải bảo vệ quan điểm của mình.

(Trang này vẫn đang được phát triển thêm)


Leave a Reply