Cách biên dịch Anh-Việt trôi chảy

Bài viết này dành cho các thành viên trong nhóm dịch GnosisVN, nhằm tạo sự thống nhất về cách dịch, hướng tới phong cách dịch thuật chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả. Xem các bài viết khác có nội dung tương tự ở đây.

 1. Đổi cấu trúc bị động sang chủ động:

Cấu trúc bị động phổ biến trong tiếng Anh nhưng không phổ biến trong tiếng Việt. Do đó, người dịch cần đổi cấu trúc từ bị động sang chủ động để người Việt đọc dễ hiểu. Tuy nhiên, không phải lúc nào đổi cấu trúc bị động sang chủ động luôn là cách hay, chỉ đổi cấu trúc khi câu bị động khó hiểu, lạ lẫm, dài dòng. 

❖ Ví dụ về trường hợp nên đổi cấu trúc:

 • English: “We are going to explain an exercise that can be practiced by single people as well as by those who are married.”
 • Google Translate: “Chúng tôi sẽ giải thích một bài tập có thể được tập bởi những người độc thân cũng như những người đã kết hôn.”
 • Điều chỉnh lại: “Chúng tôi sẽ trình bày một bài tập mà những người độc thân cũng như những người đã kết hôn có thể tập.

❖ Ví dụ khác về trường hợp nên đổi cấu trúc:

 • English: “Nonetheless, this fluidic ambience always had an inconvenience: the exasperation of nerves, and in some member of the assembly a hysteric crisis was produced.”
 • Google Translate: ““Tuy nhiên, bầu không khí lưu động này luôn có một điều bất tiện: thần kinh bực bội, và trong một số thành viên của hội đồng sinh ra một cơn cuồng loạn.”
 • Điều chỉnh lại: “Tuy nhiên, môi trường chất lỏng đó luôn có một khía cạnh bất lợi: nó kích thích hệ thần kinh và có thể gây ra rối loạn phân ly đối với một thành viên nào đó của buổi lễ.

❖ Ví dụ về trường hợp không nên đổi cấu trúc:

 • English: “The most powerful one (the Arcanum A.Z.F.) has to be performed by a man and a woman”
 • Đổi cấu trúc: “Một người đàn ông và một người phụ nữ phải thực hành phương pháp mạnh mẽ nhất (Arcanum A.Z.F)”. Sau khi được đổi cấu trúc, câu mới không còn đúng nghĩa với câu gốc.
 • Cần dịch như sau: “Phương pháp mạnh mẽ nhất (Arcanum A.Z.F) phải được thực hành bởi một người đàn ông và một người phụ nữ.”
 1. Đổi dấu phẩy thành từ “thì”, “rằng”, “là” 

Nếu ở trong câu có nhiều dấu phẩy thì người đọc sẽ dừng lại nhiều lần, khiến cho việc đọc không được trôi chảy. Do đó, chúng ta nên đổi dấu phẩy thành “thì”, “rằng”, “là” để giúp câu được liền mạch.

Mỗi từ được sử dụng tùy theo các cụm từ đứng trước nó: Thông thường thì, Chắc chắn rằng, Chắc chắn , Thật không may là, Tất nhiên , Đương nhiên , Dĩ nhiên

❖ Ví dụ:

 • English: “Usually, the sexual forces flow outwards from the inside in a centrifugal way and that is why there are nocturnal emissions”
 • Google Translate: “Thông thường, các lực tình dục chảy ra ngoài từ bên trong theo cách ly tâm và đó là lý do tại sao có khí thải về đêm”
 • Điều chỉnh lại: “Thông thường thì các năng lực tình dục từ bên trong chảy ra ngoài theo cách ly tâm và đó là lý do tại sao có mộng tinh về đêm.”
 1. Chuyển cụm từ sau mệnh đề quan hệ thành cụm danh động từ

English: “It draws the consciousness, the soul out from the ego, out from the 10,000 demons that imprison and condition it.”

Google Translate: “Nó hút ý thức, linh hồn ra khỏi bản ngã, ra khỏi 10.000 con quỷ đang giam cầm và điều kiện nó”.

Điều chỉnh lại: “Nó hút ý thức, linh hồn ra khỏi bản ngã, ra khỏi sự giam cầm và điều kiện hóa của 10.000 con quỷ”

 1. Sắp xếp lại các ý trong câu:

English: “What we are doing is fooling ourselves, if we want to hook the “car” of the Gnostic teachings up to our old “car,” beaten up by time, full of filth and worldliness.”

Google Translate: “Những gì chúng ta đang làm là tự đánh lừa bản thân, nếu chúng ta muốn gắn “chiếc xe” của các giáo lý Ngộ đạo vào “chiếc xe” cũ của chúng ta, đã bị thời gian đập bỏ, đầy rác rưởi và phàm tục.”

Điều chỉnh lại: “Nếu chúng ta muốn móc chiếc “xe” của giáo pháp Gnosis vào chiếc “xe” của chúng ta, vốn đã cũ kỹ, xơ xác và thô tục, thì chúng ta chỉ đang tự lừa dối chính mình.”

 1. Chuyển câu có mệnh đề quan hệ thành câu có “Nếu…thì…:

English: “A person who lets himself be carried away by his negative emotions becomes a liar, through and through.”

Google Translate: “Một người để bản thân bị cuốn theo những cảm xúc tiêu cực của mình sẽ trở thành kẻ nói dối, xuyên suốt.”

Điều chỉnh lại: “Nếu một người để cho bản thân bị cuốn theo những cảm xúc tiêu cực của mình thì họ sẽ trở thành một kẻ hoàn toàn dối trá.”

6. Ngắt 1 câu dài thành 2 câu ngắn:

Câu quá dài sẽ dễ bị mắc lỗi ngữ pháp và khiến cho người đọc cảm thấy khó hiểu. Khi gặp câu quá dài, chúng ta có thể ngắt nó thành 2 câu ngắn. Việc này sẽ giúp cho ta tránh được những lỗi ngữ pháp, khiến cho câu văn mạch lạc, rõ ràng, khúc chiết, từ đó giúp người đọc dễ hiểu hơn.

Ví dụ:

English: “The people of the entire pseudo esoteric and pseudo occultists schools have magnificent ideals and even sublime intensions, but all of that exists in the subjective and miserable thought, because all of that belong to the “I”.”

Google Translate: “Những người thuộc toàn bộ trường phái bí truyền và huyền bí giả đều có những lý tưởng tuyệt vời và thậm chí là những sức mạnh siêu phàm, nhưng tất cả những điều đó đều tồn tại trong tư tưởng chủ quan và khốn nạn, bởi vì tất cả những điều đó đều thuộc về cái “tôi”.”

Điều chỉnh lại: “Những người thuộc các trường phái giả bí truyền và giả huyền bí có những lý tưởng vĩ đại và thậm chí là siêu phàm. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều chỉ tồn tại trong tư tưởng chủ quan và khốn khổ, bởi vì chúng đều do cái Tôi tạo ra.”


Leave a Reply