padma-yeshe-900

Thực hành để hoàn thiện kỹ năng giữ lại tinh chất hạt giống của bạn [tinh dịch, bồ đề tâm]; Hãy chú ý đến những trở ngại và sức mạnh thù địch [cái Tôi, khuyết điểm, tật xấu của bạn]; – Yeshe Tsogyal-


Leave a Reply