Đa nhãn thông

☰ Tiếng Anh: Polyvision “Đa Nhãn Thông là nhãn thông với trực giác. Đó là sự Toàn Trí Thần Thánh.” Chương 18, Hôn Nhân Hoàn Hảo, Samael Aun Weor ‘Con mắt khai mở’ là con mắt tâm linh bên trong của nhà tiên tri. Khả năng được hiện diện thông qua nó không phải là nhãn … More Đa nhãn thông