Điểm Đạo

☰ Tiếng Anh: Initation. (Điểm đạo đồ: Initiate) Các bậc điểm đạo là các giai đoạn của quá trình phát triển tâm linh. Việc điểm đạo mang tính nội tại, tâm linh chứ không phải vật lý. Có lễ điểm đạo trắng và lễ điểm đạo đen, những đền thờ của ánh sáng và những đền … More Điểm Đạo