Trường phái Bon và Drukpa

Trong sách Hôn Nhân Hoàn Hảo và một số sách khác nữa, thầy Samael có viết rằng những người thuộc phái mật tông Bon và Drukpa tập phép thuật đen. Trong bài viết này, chúng ta tìm hiểu sâu hơn về việc này. Về trường phái Drukpa Từ druk (tiếng Tây Tạng) là con rồng … More Trường phái Bon và Drukpa