Kama Rupa

Kama Rupa (tiếng Phạn: कामरूप ) là Cơ thể Tham vọng hay còn gọi là Cơ thể Cảm xúc âm hoặc Cơ thể Phân tử. Có hai loại cơ thể cảm xúc: cơ thể cảm xúc âm và cơ thể cảm xúc dương. Người bình thường chỉ có cơ thể cảm xúc âm; không có cơ thể … More Kama Rupa