Ngã chấp

☰ Tiếng Tây Ban Nha: Consideración Trong bối cảnh này, Ngã Chấp (tiếng Tây Ban Nha: Consideración) chỉ một hành động bao gồm ba yếu tố sau: 1. Tin rằng cái Tôi của mình thực sự tồn tại. 2. Có một khuôn mẫu trong tư tưởng về cái tôi đó. 3. Cảm thấy khó chịu khi người … More Ngã chấp