Tiphereth

Tiphereth (tiếng Do Thái) là cõi ý chí. Trong Tiphereth có: [display-posts tag=”dong-nghia-voi-nhan-hon” posts_per_page=”100″]