Chương 12 – Sự thay đổi triệt để

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Chừng nào một người vẫn tiếp tục nhầm tưởng rằng mình là một đơn nguyên, duy nhất và riêng biệt, thì rõ ràng sự thay đổi triệt để là điều không thể. Công việc trên con đường bí ẩn bắt đầu bằng sự tự quan … More Chương 12 – Sự thay đổi triệt để