Thủ Ấn Vajroli

☰ Tiếng Anh: Vajroli Mudra Cụm từ Vajroli Mudra là sự kết hợp của từ  Vajra (“tiếng sét, tia chớp,  kim cương”) và từ Mudra (“thủ ấn”) trong tiếng Phạn. Trong nhiều nền văn hoá Châu Á, cụm từ này chỉ một số phương pháp tập trong đạo Hindu và Mật Tông Tây Tạng, mặc … More Thủ Ấn Vajroli