Từ Trường Gốc Mũi

☰ Tiếng Anh: The Magnetic Field by the Root of the Nose
Trích dẫn và phiên dịch từ sách “Ý Chí của Đức Kitô” (Christ’s Will), bởi thầy Samael Aun Weor

 1. Bây giờ, ngọn lửa thiêng liêng đã tới từ trường1 ở gốc mũi.
 2. Từ trường này có liên quan mật thiết đến các nguyên tử2 âm và dương.
 3. Akasha tinh khiết mà luân chuyển trong đường dây mạch Brahman chạy qua từ trường ở gốc mũi này.
 4. Ba hơi thở Akasha tinh khiết chảy xuống dây mạch Brahman để được kết hợp với các nguyên tử tinh dịch. Những nguyên tử tinh dịch này sẽ đi lên khi bản năng tình dục được kiềm chế.
 5. Tuy nhiên, khi một người xuất tinh dịch trong lúc tập các Phép Tình Dục tiêu cực thì ba hơi thở sẽ bị pha trộn với những nguyên tử ác quỷ được thu thập từ địa hoả ngục trong mỗi con người.
 6. Sau khi xuất tinh, bộ phân sinh dục, với những nhu động của nó, thu thập hàng tỷ nguyên tử từ địa hỏa nguyên tử của chính bản thân chúng ta. Những hạt nguyên tử này [cố] đi lên trong dây mạch Brahaman để được kết hợp với ba hơi thở Akasha tinh khiết.
 7. Tuy nhiên, thay vì đi lên trong tuỷ sống, chúng đi xuống từ xương cụt và tạo ra Kundabuffer, cái đuôi quỉ nổi tiếng.
 8. Trái lại, khi nào bản năng tình dục được kiềm chế để tránh xuất tinh dịch thì các nguyên tử tinh dịch sẽ đi lên và được kết hợp với ba hơi thở Akasha tinh khiết.
 9. Như vậy, Kundalini thức dậy một cách tích cực và đi lên trong ống tủy sống.
 10. Đây là cách chúng ta giác ngộ để trở thành Bậc Thầy của Đại Chu Kỳ Tiến Hóa [tiếng Phạn: Mahamanvantara].
 11. Các nguyên tử âm và dương gặp nhau ở gốc mũi.
 12. Khi chúng ta sống tinh kiết và trong sạch, từ trường đó thu hút những hạt nguyên tử tốt nhất của vũ trụ.
 13. Bây giờ3, ở trong mỗi chúng ta, là một Bậc Thầy đang bí mật điều trị tất cả luân xa.
 14. Luân xa thiên mục và tuyến yên, tức là tuyến epiphysis và tuyến hypophysis, là hai thế giới vũ trụ tỏa sáng lấp lánh.
 15. Các lễ hội của phòng thánh thứ nhất này thường được tổ chức tại đền thờ.
 16. Từ thiên mục xuống trái tim có bảy phòng thánh kết nối ly rượu4 với trái tim.

Ghi chú

1Từ “từ trường” trong sách tâm linh học thường chỉ một dạng năng lực tâm linh, chứ không phải là từ trường theo khái niệm của vật lý học.

2Từ “nguyên tử” có ý nghĩa riêng trong sách tâm linh học và không phải là hạt nguyên tử vật chất.

3“Bây giờ” chỉ một bước trong quá trình tu tập. Phải hiểu rằng, có rất nhiều bước cơ bản cần phải tập xong trước khi đến thời điểm mà được đề cập là “Bây giờ” ở trong câu này. Cụ thể hơn nữa, bài này được trích ra từ chương thứ 43 của cuốn “Ý Chí của Kitô”. Con số này được đưa ra để cho độc giả hiểu được rằng có nhiều bước tập trước thời điểm “Bây giờ” này.

4“Ly rượu” ở đây chỉ bộ não.


Leave a Reply