Liên Hệ

SamaelAunWeor.3
Ảnh minh họa: Thầy Samael Aun Weor đã dành thời gian hàng tuần để trả lời thư của đệ tử ở khắp nơi trên thế giới.

Chúng tôi là nhóm dịch thuật tình nguyện giáo lý Gnosis từ tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh sang tiếng Việt, để giúp ích mọi người hiểu biết thêm về con đường tu tập chuyển hóa triệt để bản thân.

“Gnosis”, có nghĩa là kiến thức thực tế có được thông qua kinh nghiệm, và đó là gốc rễ căn bản của mọi truyền thống khoa học, tâm linh, tôn giáo, huyền học và tâm lý học trên thế giới. Chúng tôi khuyến khích quý độc giả kiểm tra tất cả các kiến thức của nhân loại một cách toàn diện và đầy đủ, để thấy được nguồn gốc tổng hợp của mọi thứ. Mọi thứ trong cuộc sống đều được kết nối với nhau: để hiểu cách sống, người ta phải hiểu toàn bộ kiến thức.

Chúng tôi không phải là giáo phái, nhóm tu hay doanh nghiệp, cũng không có văn phòng hay địa điểm cụ thể. Việc dịch thuật được thực hiện sau khi chúng tôi đã làm xong công việc ở cơ quan, chăm sóc cho gia đình như bao người khác.

Nếu bạn có thắc mắc, muốn trao đổi, góp ý hoặc muốn hỗ trợ cho Gnosis VN, xin liên hệ với nhóm dịch chúng tôi theo 1 trong 2 cách sau:

  1. Qua fanpage Gnosis VN: https://www.facebook.com/gnosisvn/
  2. Qua form sau: