Từ Điển

GnosisVN cung cấp hai loại từ điển (Gnosis và English) để giúp quí độc giả tiện tìm kiếm và học hỏi. Chúng tôi cung cấp định nghĩa và giải nghĩa của một số thuật ngữ được đề cập đến trong các sách của thầy Samael. Các định nghĩa đều được xây dựng từ rất nhiều cuốn sách khác và các bài giảng của Master Samael, các bài viết từ trang glorian.org và các nghiên cứu riêng của chúng tôi từ các tôn giáo chủ đạo khác trên thế giới.

Screen Shot 2017-04-03 at 7.09.12 PM  Screen Shot 2017-04-03 at 7.09.28 PM