Ai xứng đáng để mở cuộn sách? (Khải huyền 5)

 1Bấy giờ tôi thấy trên tay phải của Ðấng ngự trên ngai một cuộn sách được viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài, và được niêm phong bằng bảy ấn. 2Tôi lại thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ tuyên bố lớn tiếng, “Ai xứng đáng để mở cuộn sách và tháo gỡ các ấn của … More Ai xứng đáng để mở cuộn sách? (Khải huyền 5)

Những Thầy Dạy Giáo Luật và Những Người Pha-ri-si

Lời giới thiệu Trong lĩnh vực tôn giáo có hai loại thầy: thầy dạy theo kinh nghiệm cá nhân và thầy dạy theo kinh sách, thầy dạy từ hiểu biết trực tiếp và thầy dạy lại những gì họ đã nghe người khác nói. Trong thời của Chúa Giê-su, đạo Do Thái đã trải qua … More Những Thầy Dạy Giáo Luật và Những Người Pha-ri-si

Kẻ Phản Kitô

Tiếng Anh: Antichrist Kẻ Phản Kitô được Kinh Thánh đề cập trong sách I Giăng và II Giăng: 18Hỡi các con trẻ, đây là thời cuối cùng, và như các con đã nghe nói rằng Kẻ Chống Ðấng Christ sẽ đến, nhưng bây giờ nhiều kẻ chống Ðấng Christ đã đến rồi; do đó chúng … More Kẻ Phản Kitô

Prensa Roja

☰ Tiếng Việt: Báo Đỏ Prensa Roja là tên của một tờ báo công an được xuất bản ở Mexico D. F. năm 1955-1956, chuyên viết về các vụ ám sát kinh khủng nhất. Các tội ác trên báo Prensa Roja, những vụ ám sát quái dị nhất trong lịch sử, những tội ác không … More Prensa Roja

Chánh Pháp Nhãn Tạng

Độc giả có thể đọc toàn bộ nội dung của Chánh Pháp Nhãn Tạng (Shōbō Genzō) được biên soạn bởi Thiền sư Đạo Nguyên ở đây: “Chánh Pháp Nhãn Tạng, Niết Bàn Diệu Tâm” là kho tàng Phật pháp do Phật Thích-ca-mâu-ni trực tiếp truyền lại bằng hình thức đối diện truyền thụ giữa thầy … More Chánh Pháp Nhãn Tạng

Con Người của ngày thứ 6 và ngày thứ 7

Trong câu chuyện sáng tạo Trái Đất của Sáng Thế Ký chương 1 và chương 2, quá trình tạo hóa diễn ra trong bảy giai đoạn, được Kinh Thánh gọi là bảy “ngày”. Về ngày thứ sáu, sách Sáng Thế Ký nói sau:  24Elohim [Ðức Chúa Trời] phán, “Ðất phải sinh các sinh vật tùy … More Con Người của ngày thứ 6 và ngày thứ 7

Mahavan và Chotavan

Mahavan và Chotavan là nhịp điệu của vũ trụ, là nhịp điệu của lửa và không gian. Đôi khi những người theo con đường Agni Yoga cảm nhận được chúng. Người ta chỉ cảm nhận được trong một khoảng thời ngắn. [Người ta] sẽ quá khó chịu nếu được kéo dài lâu hơn vì [các … More Mahavan và Chotavan

Biện chứng tâm thức – Chương 1

✏ Tác giả: Samael Aun Weor 📖 Biên chứng tâm thức Chương này vẫn đang trong quá trình dịch. [Đoạn 1-97] “Nếu một người cảm thấy đau đớn hoặc bị tổn thương khi bị phỉ báng, vu khống, bị tố cáo hoặc bị buộc tội với bằng chứng giả mạo thì đó là dấu hiệu … More Biện chứng tâm thức – Chương 1