Biện chứng tâm thức – Chương 6

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Biện chứng tâm thức ĐÁNH CƯỢC VỚI ÁC QUỶ Napoléon sẽ thua nếu đối đầu với Ác quỷ. Ra chiến trường chống lại người khác là một chuyện và chiến đấu chống lại chính mình lại là một chuyện khác. Satan là một kẻ thù tuyệt vời, và … More Biện chứng tâm thức – Chương 6

Donum Dei

Donum Dei trong tiếng Latinh có nghĩa là “Ân huệ từ Thượng đế”. “Donum Dei là “Ân huệ của Thượng đế” cho phép chúng ta hiểu được khoa học của công trình vĩ đại. Một người không thể hiểu được khoa học này nếu họ không nhận được Donum Dei, Ân huệ từ Thượng đế … More Donum Dei

Chaos

Trong triết học Hy Lạp cổ xưa, chaos được dùng để chỉ trạng thái nguyên thuỷ ngay trước khi một hiện tượng được biểu hiện, giống với từ thái cực trong triết học Trung Hoa.

Giao Ước với Nô-ê (Sáng Thế Ký 9:8-17)

8 Ðức Chúa Trời lại phán với Nô-ê và các con trai ông, 9 “Về phần Ta, Ta lập một giao ước với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này, 10 và với mọi sinh vật đang sống với các ngươi, tức với mọi loài chim, mọi loài gia súc, mọi loài thú vật đang sống trên đất … More Giao Ước với Nô-ê (Sáng Thế Ký 9:8-17)