Mười Điều Răn

Trong Kinh Thánh có hai phiên bản mười điều răn. Ở dưới đây chúng tôi chép cả hai.  1Mô-sê triệu tập toàn dân I-sơ-ra-ên lại và nói với họ: “Hỡi I-sơ-ra-ên, xin hãy nghe rõ những luật lệ và mạng lịnh tôi nói vào tai anh chị em ngày nay, để anh chị em học thuộc, … More Mười Điều Răn

Phượng hoàng

Hình ảnh chim phượng hoàng đóng vai quan trọng trong thần thoại Châu Á cũng như phương Tây. Câu chuyện về chim phượng hoàng xuất hiện ở phương Tây trong kinh sách của Hy Lạp, Ai Cập, và Ba tư. Theo truyền thuyết này, con phượng hoàng chết đi khi bị thiêu cháy bằng ngọn … More Phượng hoàng

Chủng tộc Aryan

Từ gốc “Arya” (Tiếng Bắc Phạn: अर्य) có nghĩa là cao thượng, danh giá, khôn ngoan. Độc giả Phật giáo hiện đại hẳn đã quen với từ “arya” được dùng với nghĩa là “cao thượng”, trong “tứ diệu đế” hay còn gọi là “bốn chân lý cao thượng” (Bắc Phạn: catvāri āryasatyāni, Nam Phạn: cattāri … More Chủng tộc Aryan

Giăng 14:1-14 – Ai thấy Ta tức là thấy Cha

 1“Lòng các ngươi đừng bối rối; hãy tin Ðức Chúa Trời, và hãy tin Ta nữa. 2Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không như thế, Ta đã bảo cho các ngươi rồi. Ta đi chuẩn bị cho các ngươi một chỗ. 3Nếu Ta đi và chuẩn bị cho các ngươi một chỗ, Ta sẽ … More Giăng 14:1-14 – Ai thấy Ta tức là thấy Cha

Ba-by-lôn Sụp Ðổ (Khải Huyền 18)

 1Sau những điều ấy, tôi thấy một vị thiên sứ khác có quyền năng rất lớn từ trời xuống; trái đất đã rực sáng vì vinh quang của vị thiên sứ đó. 2Vị thiên sứ đó cất tiếng dõng dạc nói rằng,   “Ðã sụp đổ rồi!  Ba-by-lôn lớn đã sụp đổ rồi!  Nó đã trở nên chỗ ở … More Ba-by-lôn Sụp Ðổ (Khải Huyền 18)