Liệu Kundalini có thức tỉnh được khi chúng ta không luyện tập phép tình dục?

Hiện này có rất nhiều trường phái tâm linh học nói về Kundalini hoặc dạy các pháp môn họ gọi bằng Kundalini Yoga. Bên cạnh đó, có nhiều câu chuyện về những người đã đánh thức một loại năng lực tâm linh hay còn gọi là khí lực mà chạy lên cột sống. Đôi khi … More Liệu Kundalini có thức tỉnh được khi chúng ta không luyện tập phép tình dục?

Chương 16 – Sự Thức tỉnh của Tâm thức

Chúng ta cần biết rằng nhân loại đang sống với tâm thức ngủ mê. Người ta làm việc trong khi đang mơ. Người ta đi trên đường trong khi đang mơ. Người ta sống và chết trong khi đang mơ. Khi chúng ta đã kết luận rằng tất cả mọi người đều đang ngủ mê, … More Chương 16 – Sự Thức tỉnh của Tâm thức

Turiya: nguồn gốc của tâm thức

Turiya (tiếng Bắc Phạn) – thứ tư, [thành phần] thứ tư [của bản thể], gốc tinh vi của tâm thức Trong triết lý Vedanta, Turiya chỉ thành phần thứ tư trong bốn thành phần của bản thể. Mandukya Upanishad nêu ra bốn thành phần của bản thể như sau: A – thức (Vaiśvānara) U – … More Turiya: nguồn gốc của tâm thức

Độc thân đúng cách là nền tảng cho hôn nhân sau này

Bản gốc: What is celibacy? Vào thời cổ đại, việc kiêng quan hệ tình dục chỉ được quan sát thấy trong một số trường hợp nhất định:1. trong thời niên thiếu (trước khi kết hôn)2. trong các truyền thống tôn giáo, trong khi vượt qua các cấp độ của giáo lý để chuẩn bị cho … More Độc thân đúng cách là nền tảng cho hôn nhân sau này

Chương 17 – Giấc mơ và Khải tượng

Học trò Gnosis cần phải học cách phân biệt giữa giấc mơ và khải tượng. Mơ là một thứ và khải tượng là thứ khác. Những bậc giác ngộ đích thực của Gnosis không thể mơ. Chỉ có những người với tâm thức đang ngủ mê mới sống trong mơ. Loại người mơ tồi tệ … More Chương 17 – Giấc mơ và Khải tượng

Câu chuyện của thầy Samael về rạp chiếu phim

Thầy Samael luôn nói rằng học trò Gnosis nên tránh rạp chiếu phim. Bài viết này là một câu chuyện ngắn Gnosis VN lấy từ bài giảng của thầy. Câu chuyện này giải thích về nguồn gốc của quan niệm này. Thầy sẽ kể lại một trường hợp cụ thể về việc tạo ra hình … More Câu chuyện của thầy Samael về rạp chiếu phim