YOGA GIẤC MƠ

Những người thức tỉnh không mơ. Giấc mơ chỉ dành cho những kẻ ngủ mê. Những người tỉnh thức thực sự sống trong những cõi siêu việt, bên ngoài cơ thể vật chất, trong một trạng thái thức tỉnh mạnh mẽ mà không bao giờ mơ.

Samael Aun Weor

Kinh sách cổ xưa luôn nói về việc các bậc chân sư, các bậc tiên tri và các nhà huyền học luôn thụ hưởng trí tuệ và các lời chỉ dẫn trong mơ.

Trong lĩnh vực rèn luyện tâm linh nói chung và huyền học nói riêng, việc có ý thức trong mơ là vô cùng quan trọng. Xuất hồn, giấc mơ sáng suốt, những trải nghiệm bên ngoài cơ thể vật chất và học hỏi trong những cõi siêu việt là một phần của môn khoa học được gọi là Yoga Giấc mơ.

Những người tu hành chân thành, những người khao khát trải nghiệm huyền bí trực tiếp thì chắc chắn phải bắt đầu với với việc rèn luyện Yoga Giấc mơ.

Phương pháp rèn luyện Yoga Giấc mơ, Samael Aun Weor

Cuốn sách này là một tập hợp các bài giảng, bài viết của nhiều tác giả khác nhau về chủ đề Yoga Giấc mơ, nhằm mang đến cho độc giả những chỉ dẫn thực tế, để bạn có thể tự mình trải nghiệm thế giới của giấc mơ một cách có ý thức. Đã đến lúc chúng ta phải bỏ đi những lý thuyết và sách vở để đổi lấy những trải nghiệm về thực tại. Bằng cách đánh thức tâm thức của mình bây giờ và ở đây, trong thế giới vật chất, chúng ta sẽ không còn ngủ mơ giữa ban ngày; theo đó, chúng ta không ngủ mơ vào ban đêm nữa, thay vào đó, chúng ta sẽ đi vào thế giới của giấc mơ hoàn toàn tỉnh thức.

Nội dung

Ghi chú: Cuốn sách này vẫn đang trong quá trình dịch. Các nội dung dưới đây chưa được sắp xếp theo chương và thứ tự. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đưa ra danh sách các nội dung đã dịch ở đây để các bạn có thể đọc được nội dung một cách sớm nhất.