Bài Viết

Bài giảng của Samael Aun Weor
Bài giảng của Samael Aun Weor

Samael Aun Weor (06/03/1917-24/12/1977) tên thật là Víctor Manuel Gómez Rodríguez, là một bậc thầy tâm linh người Colombia và là tác giả của hơn 60 cuốn sách về tâm linh huyền học.

Kinh Thánh
Kinh Thánh

Trang này tổng hợp một số câu chuyện hoặc trích dẫn từ Kinh Thánh hay được đề cập đến trong các bài giảng và sách của Samael Aun Weor.

Kinh sách Ấn Độ giáo
Kinh sách Ấn Độ giáo

Trang này tổng hợp một số câu chuyện hoặc trích dẫn từ Kinh sách Ấn Độ giáo hay được đề cập đến trong các bài giảng và sách của Samael Aun Weor.

Kinh sách Phật giáo
Kinh sách Phật giáo

Tổng hợp một số kinh sách, câu chuyện, trích dẫn từ nhiều môn phái khác nhau trong Phật Giáó

Các tác giả khác
Các tác giả khác

Tổng hợp các bài viết của các tác giả bao gồm Ouspensky, Gurgeiff, các nhà tâm lý học phương Tây, một số giảng viên Gnosis cùng với các bài viết của GnosisVN.