Hierophant

Hierophant xuất phát từ tiếng Hy Lạp (Hierophantes), có nghĩa là Giáo Sĩ Cấp Cao, Thẩm Phán hay Người diễn giải huyền bí thiêng liêng hay kiến thức bí truyền.

e51e1b9d37747fffd2e2fd51f362b507.jpg
Lá Bài Hierophant trong Rider-Waite Tarot

Leave a Reply