Soul

Tiếng Tây Ban Nha: Alma Tiếng Hy Lạp: ψῡχή (phiên âm: psychē) Vì Kinh Thánh tiếng việt dịch psychē là Linh Hồn cho nên Gnosis.vn cũng dịch thế. Tuy nhiên, ý nghĩa của ψῡχή trong Kinh Thánh và trong giáo phái Gnosis khác với định nghĩa thông thường của Linh Hồn trong văn tiếng Việt. “Nhờ sự kiên trì mà … More Soul