Soul

  • Tiếng Việt: Tâm Hồn
  • Tiếng Tây Ban Nha: Alma

Không nghi ngờ gì, điều quan trọng nhất trong cuộc sống thực tiễn chính là việc tạo ra, hoặc như thầy nói là kết tinh, cái được gọi là “Tâm hồn” trong tính cách con người. “Tâm hồn” có nghĩa là gì? Nó là tập hợp của tất cả sức mạnh, năng lực, đức hạnh, khả năng, v.v. của Bản thể. Ví dụ, nếu một người loại bỏ được khiếm khuyết hoặc cái Tôi của sự tức giận, thì đức tính điềm tĩnh sẽ kết tinh và thế chỗ của cái Tôi ấy. Nếu một người loại bỏ được khiếm khuyết của sự ích kỉ, đức hạnh vị tha diệu kỳ sẽ kết tinh trong họ. Nếu một người loại bỏ được khiếm khuyết của dục vọng, thì thay vào đó đức hạnh khiết tịnh phi thường sẽ kết tinh trong Tâm hồn của họ. Nếu một người loại bỏ sự thù hận ra khỏi bản tính của mình, thì thay vào đó tình yêu sẽ kết tinh trong tính cách của người ấy. Nếu một người loại bỏ khuyết điểm của sự đố kị, ví dụ vậy, thì trong tính cách của họ sẽ kết tinh lòng bác ái, niềm vui vì lợi ích của người khác, v.v.
(Samael Aun Weor – Biết Chính Mình)

“Nhờ sự kiên trì mà các con sẽ giành được tâm hồn mình.”
(Lu-ca 21:19, Kinh Thánh)

Các bản dịch Kinh Thánh tiếng Việt dịch cầu ở trên là “con sẽ giữ được tâm hồn mình”. Tuy nhiên, từ gốc, trong tiếng Hy Lạp, là κτήσασθε, có nghĩa là “đạt được”, “lấy được” hay “có được”, và được các phiên bản Kinh Thánh tiếng Anh dịch là “acquire”, “win”, hoặc “gain”.

Con người sở hữu Phật tính những vật liệu tâm linh để tạo nên Linh Hồn, hoặc đúng hơn là để kết tinh Linh Hồn, dù thế nhưng họ vẫn chưa có tâm hồn.

(Samael Aun Weor – The Need to Crystallize the Soul)

bay-co-theTrong Kabbalah, phần tâm linh và tình cảm của con người liên quan đến sephiroth Hod (tình cảm), Netzach (tư tưởng), Tiphereth (ý chí; Nhân Hồn [Human Soul]), và Geburah (Tâm thức; Thần Hồn [Spiritual Soul]). Hơn nữa, những sephiroth này trải qua những giai đoạn phát triển, được giải thích như năm dạng hay cấp độ của soul: nephesh, neshemah, ruakh, khaiah, và yekhiđah.

Samael Aun Weor sử dụng từ soul theo cách trường phái Vedanta và Thông Thiên Học dùng chữ “cơ thể” (trong đó có cả cơ thể vật chất và các thể phi vật chất); mỗi thể, ngay cả khi được tạo ra và làm tinh sạch, chỉ là một phương tiện, và vì thế nên là vô thường. Cái vĩnh cửu là cái sử dụng những cơ thể này.

Trên thực tế, người bình thường chưa có “soul”; họ mới chỉ có nguyên thể hay hạt giống của soul, mà nó phải được lớn lên qua “sự sinh ra lần thứ hai.” Như Chúa Giêsu đã giải thích, “Với lòng kiên nhẫn, con sẽ có được tâm hồn của mình.” Vì thế, sự phát triển của soul chỉ là điểm bắt đầu của con đường tiến đến sự phát triển trọn vẹn. Sau đó, còn có nhiều công việc lớn hơn nhiều khác cần phải hoàn thành.

Từ “soul” không nên nhầm với “spirit,” nói đến một phương diện cao hơn của Cái Sâu Thẳm Bên Trong (Atman; Kheseđ).


Bài viết liên quan


Leave a Reply