Tính Cách

☰ Tiếng Anh: Personality
 

Tính Cách là thời gian. Tính Cách tồn tại trong thời kỳ riêng của nó và không đầu thai chuyền kiếp. Sau khi chết, Tính Cách cũng đi xuống mồ mả. Sẽ không có một ngày mai cho Tính Cách. Tính Cách sống ở nghĩa trang, đi thang lang trong nghĩa trang hay đi xuống mồ mả của nó. Nó không phải là Cơ Thể Cảm xúc, cũng không phải là bản sao ê-tê [cơ thể sinh lực]. Nó không phải là Linh hồn [Soul]. Nó là thời gian. Bản chất của nó là năng lực và nó tan rã rất chậm. Tính Cách không thể đầu thai chuyền kiếp. Nó không bao giờ đầu thai chuyền kiếp. Cho Tính Cách con người, không có một ngày mai.

(Hôn Nhân Hoàn Hảo – Samael Aun Weor)

Brutus_and_the_Ghost_of_Caesar_1802
“Sau khi chết […] tính Cách sống ở nghĩa trang, đi thang lang trong nghĩa trang hay đi xuống mồ mả của nó.”
Tranh: Brutus and the Ghost of Caesar bởi Edward Scriven và Richard Westall

Tính Cách của chúng ta càng ngày càng phải trở nên thụ động.

(Knowing How to Listen – Bài giảng của Samael Aun Weor)

Tính Cách con người chỉ là một con rối bị điều khiển bằng những sợi dây vô hình… Rõ ràng, mỗi cái “tôi” đưa suy nghĩ vào tâm của chúng ta, đưa lời nói vào miệng, và đưa cảm xúc vào trái tim ta, v.v. Trong những hoàn cảnh như vậy Tính Cách con người không hơn gì một con robot bị nhiều người điều khiển, mỗi người đều tranh chấp cái địa vị tối cao của nó và khao khát quyền lực kiểm soát tối thượng đối với các trung tâm chính của các máy móc hữu cơ… Trước hết, một việc cần thiết, khẩn cấp, và bắt buộc là chuyển Trung Tâm Từ Tính1, mà một cách bất thường đã được đặt trong cái Tính Cách giả của chúng ta, sang Tinh Chất. Bằng cách này, một con người hoàn thiện có thể khởi đầu cuộc hành trình của mình từ Tính Cách lên tới các ngôi sao, tiến bộ lên từng bước, một cách có hệ thống, trên con đường lên ngọn Núi của Bản Thể. Khi mà Trung Tâm Từ Tính vẫn tiếp được được đặt trong Tính Cách ảo tưởng, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục sống trong những “hang sói” tâm lý ghê tởm nhất, mặc dù bề ngoài chúng ta trông như những cư dân lỗng lẫy trong cuộc sống hàng ngày… Những giá trị này là nền tảng của Luật Tái Diễn2, luôn tồn tại trong Tính Cách con người.

(The Great Rebellion – Samael Aun Weor)

Không được nhầm lẫn tính cách với cái “tôi“. Thật ra thì tính cách được hình thành trong bảy năm đầu của thời thơ ấu. Cái “tôi” là một cái gì đó khác. Nó là sai lầm được duy trì từ thế kỷ này sang thế kỷ khác; nó tự củng cố bản thân càng ngày càng mạnh hơn qua cơ chế Tái Diễn2. Tính cách là năng lực. Nó được sinh ra trong thời thơ ấu qua các thói quen, tập quán tư tưởng, v.v., và được củng cố qua các kinh nghiệm của cuộc sống. Vì thế mà tính cách cùng với cái “tôi” phải bị huỷ diệt. Những giáo lý tâm lý học này còn cách mạng hơn cả học thuyết của Gurdjieff và Ouspensky. Cái “tôi” lợi dụng tính cách như một công cụ hành động. Vì thế, chủ nghĩa cá nhân3 là sự pha trộn của của ego và tính cách. Sự sùng bái cá nhân là sáng kiến của cái “tôi”. Thực ra, chủ nghĩa cá nhân3 sản sinh ra lòng tự ái, sự hận thù, bạo lực, v.v. Ahimsa4 từ chối tất cả những yếu tố này. Tính cách hoàn toàn phá hủy các tổ chức huyền học. Tính cách sinh ra tình trạng hỗn loạn và xáo trộn. Chủ nghĩa cá nhân có thể tiêu diệt bất kỳ tổ chức nào…

Tính Cách đa mặt và có nhiều phần bí ẩn trong sâu thẳm. Nghiệp nhân quả của các kiếp trước được tích lũy vào trong tính cách. Đó chính là nghiệp trong quá trình biểu hiện hay còn gọi là kết tinh. Những ấn tượng khi chưa được chuyển hoá sẽ trở thành những yếu tố tâm lý mới, và nghiêm trọng hơn nữa, những ấn tượng này sẽ trở thành những tính cách mới. Tính cách không có tính chất đồng thể mà đa thể và phức hợp.

Mỗi người phải kén chọn các ấn tượng như cách chúng ta chọn mọi thứ trong cuộc sống. Trong mỗi tình huống mới, nếu chúng ta đánh mất bản thân mình trong một khoảnh khắc nào đó, những cái “tôi” mới sẽ được hình thành, và nếu như những cái “tôi” này đủ mạnh, chúng sẽ trở thành những tính cách con mới trong Tính Cách. Đây chính là nguồn gốc của rất nhiều tổn thương, mặc cảm và các xung đột tâm lý. Mỗi ấn tượng, khi không được chuyển hoá, sẽ tạo thành một tính cách con trong Tính Cách, và nếu một người không chấp nhận nó, tính cách này sẽ trở thành nguồn gốc của những xung đột khủng khiếp. Không phải tất cả mọi tính cách con (mà mỗi người mang trong Tính Cách của mình) đều được chấp nhận; những tính cách này là nguồn gốc của nhiều tổn thương, mặc cảm, những ám ảnh sợ hãi, v.v.  Trước tiên, chúng ta cần phải hiểu được rằng mỗi người có nhiều tính cách. Bản thân tính cách là đa mặt. Vì thế, một người có thể đã tiêu diệt hết các cấu trúc tâm lý [ego], nhưng nếu người chưa tiêu diệt Tính Cách thì chưa thể đạt được giác ngộ đích thực và tìm được hạnh phúc trong cuộc sống.

(Biện chứng Tâm thức – Samael Aun Weor)

Bản chất của Tính Cách là năng lực. Tính Cách được hình thành trong bảy năm đầu của thời thơ ấu và được củng cố qua thời gian và kinh nghiệm… Cơ thể Tư Tưởng, Cơ Thể Tham Vọng, Cơ Thể Ê-tê [là cơ thể sinh lực], và Cơ thể Vật Chất đều tích hợp với Tính Cách… Chúng ta phải kết liễu Tính Cách và cái “Tôi” để cho Bản Thể được sinh ra ở trong ta.

(Tarot and Kabbalah – Samael Aun Weor)

Tính cách là thuật ngữ được áp dụng cho mọi thứ mà ta nhận và tích lũy. Rõ ràng là nó biến đổi các ấn tượng từ mọi khía cạnh của cuộc sống theo một cách hạn chế và rập khuôn theo chất lượng và liên kết của chúng.

(Biện chứng Tâm thức – Samael Aun Weor)


Bài viết liên quan


Ghi chú

1Trung Tâm Từ Tính (tiếng Anh: Magnetic Centre) – Huyền học dùng từ “từ tính” và “điện tử” để chỉ hai loại khí lực. “Từ Tính” chỉ khí lực âm và “điện tử” chỉ khí dương.

2Luật Tái Diễn (tiếng Anh: Law of Recurrence) chỉ những việc một người đã làm trong quá khứ, đặc biệt trong các kiếp trước, được lặp đi lặp lại cho đến khi các nguyên nhân tâm lý của nó được xóa bỏ và phá hủy. Đọc thêm.

3Chủ nghĩa sùng bái cá nhân: chỉ một lý tưởng sống ở đó một nhóm người chạy theo, tôn thờ một cá nhân một cách mù quáng. Từ gốc (tiếng Tây Ban Nha) là personalismo.

4Ahimsa (tiếng Phạn: Nguyên Lý Bất Hại) https://vi.wikipedia.org/wiki/Bất_hại


Leave a Reply