Personalismo

(Đang dịch)

Fidel Castro là ví dụ điển hình về Personalismo. Trong ảnh này Fidel gặp gỡ các cháu học cùng lớp với con của trái ông ở thành phố New York (Mỹ), 1959.


Leave a Reply