Samadhi – Định

Kinh Phật hay dịch từ Samadhi (tiếng Phạn) là định. Con người thường nhập vào trạng thái Samadhi trong thiền hoặc thậm chí khi cơ thể vật chất đang ngủ. Tuy nhiên Samadhi có nhiều loại và cũng có thể đạt được khi cơ thể đang tỉnh. Trong trạng thái Samadhi, mặc dù cơ thể … More Samadhi – Định