Câu Chuyện của Thiền sư Vô Văn Minh Thông (无闻思聪禅师)

Câu chuyện dưới đây được trích từ sách The Practice of Zen của C. C. Chang, năm 1959. Truyện được dịch từ bản tiếng Anh vì chúng tôi chưa tìm được bản gốc. Trong bản tiếng Anh, tên của các vị thiền sư được phiên âm bằng hệ Wade-giles cổ. Trong bài này, các tên … More Câu Chuyện của Thiền sư Vô Văn Minh Thông (无闻思聪禅师)

Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên, Thầy Pháp Tạng, Lâu đài gương

Một hôm Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên hỏi Pháp Tạng câu hỏi như sau: “Kính bạch thầy, thày đã giảng giải cho con giáo lý Hoa Nghiêm với sự sáng tỏ và vi diệu vô cùng. Đôi lúc con hầu như có thể thấy được Pháp giới vô biên trong mắt tâm của con và … More Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên, Thầy Pháp Tạng, Lâu đài gương

Chánh Pháp Nhãn Tạng

Độc giả có thể đọc toàn bộ nội dung của Chánh Pháp Nhãn Tạng (Shōbō Genzō hay là Shobogenzo) được biên soạn bởi Thiền sư Đạo Nguyên ở đây: “Chánh Pháp Nhãn Tạng, Niết Bàn Diệu Tâm” là kho tàng Phật pháp do Phật Thích-ca-mâu-ni trực tiếp truyền lại bằng hình thức đối diện truyền … More Chánh Pháp Nhãn Tạng

10 Bức Tranh Chăn Trâu của Thiền Tông

Mười Bức tranh Chăn Trâu hay còn gọi là Thập mục ngưu đồ (tiếng Nhật: jūgyū, tiếng Trung: 十牛图颂 [shí niú tú sòng]) trong truyền thống của Phật giáo Thiền tông là một chuỗi bài thơ ngắn với tranh khắc gỗ đi kèm. Các bức tranh này minh họa cho những giai đoạn của một hành giả Phật … More 10 Bức Tranh Chăn Trâu của Thiền Tông