Chánh Pháp Nhãn Tạng

Độc giả có thể đọc toàn bộ nội dung của Chánh Pháp Nhãn Tạng (Shōbō Genzō hay là Shobogenzo) được biên soạn bởi Thiền sư Đạo Nguyên ở đây: “Chánh Pháp Nhãn Tạng, Niết Bàn Diệu Tâm” là kho tàng Phật pháp do Phật Thích-ca-mâu-ni trực tiếp truyền lại bằng hình thức đối diện truyền … More Chánh Pháp Nhãn Tạng

10 Bức Tranh Chăn Trâu của Thiền Tông

Mười Bức tranh Chăn Trâu hay còn gọi là Thập mục ngưu đồ (tiếng Nhật: jūgyū, tiếng Trung: 十牛图颂 [shí niú tú sòng]) trong truyền thống của Phật giáo Thiền tông là một chuỗi bài thơ ngắn với tranh khắc gỗ đi kèm. Các bức tranh này minh họa cho những giai đoạn của một hành giả Phật … More 10 Bức Tranh Chăn Trâu của Thiền Tông