Chiếc chìa khoá của Chủ thể, Đối tượng, Địa điểm

Bài viết này trích một bài giảng của thầy Samael Aun Weor với tiêu đề: “Clave de SOL” Không còn nghi ngờ gì nữa, điều quan trọng nhất trong cuộc sống là sự khai ngộ nội tâm của Bản thể. Thầy đã từng hỏi Đức mẹ Kundalini của thầy rằng: “Tại sao con đường dẫn … More Chiếc chìa khoá của Chủ thể, Đối tượng, Địa điểm

Giấc mơ Tantra

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Yoga giấc mơ Bài viết này trích chương 18 của sách “Giáo Lý Bí Mật Của Anahuac” Không nghi ngờ gì, việc xem lại sổ sách ghi chép hàng tháng là điều cần thiết để kiểm tra lại quá trình tiến bộ trong việc nhớ lại giấc mơ … More Giấc mơ Tantra

Chuẩn bị rèn luyện yoga giấc mơ

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Yoga Giấc mơ Bài viết này trích chương 17 của sách “Giáo Lý Bí Mật của Anahuac” Những người tu hành chân thành, những người khao khát trải nghiệm huyền học trực tiếp, nhất định phải bắt đầu với với việc rèn luyện yoga giấc mơ. Rõ ràng … More Chuẩn bị rèn luyện yoga giấc mơ

Về giấc mơ

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Yoga giấc mơ Bài viết này trích chương 16 của sách “Giáo Lý Bí Mật của Anahuac” Giáo lý Gnosis dạy rằng có nhiều loại giấc mơ khác nhau. Tuy nhiên, tâm lý học hiện đại suy đồi của phương Tây đã hoàn toàn bỏ qua điều này. … More Về giấc mơ

Stephen Laberge và quá trình nghiên cứu giấc mơ sáng suốt

✏ Tác giả: Stephen Laberge, 📖 Yoga giấc mơ Yoga giấc mơ và giấc mơ sáng suốt được chỉ dạy và thực hành ở tất cả các nền văn hóa, tín ngưỡng trên thế giới từ thời xa xưa nhất. Tuy nhiên, khi khoa học hiện đại bắt đầu quan tâm tới tâm lý học, … More Stephen Laberge và quá trình nghiên cứu giấc mơ sáng suốt