Thánh địa Jerusalem Mới (Khải Huyền 21)

 9Kế đó một vị thiên sứ trong số bảy vị thiên sứ có bảy bát đầy bảy tai họa cuối cùng đến nói với tôi, “Hãy đến đây, ta sẽ chỉ cho ngươi Cô Dâu, là hôn thê của Chiên Con.” 10Vị thiên sứ ấy đưa tôi đi trong Ðức Thánh Linh đến một ngọn núi … More Thánh địa Jerusalem Mới (Khải Huyền 21)

Đấng Thái Cổ

Đấng Thái Cổ là thần tối cao, xuất hiện trong sách Đa-ni-en, trong Kinh Thánh Cựu Ước. Đa-ni-en 7 1Trong năm thứ nhất của triều đại Bên-sác-xa vua Ba-by-lôn, Ða-ni-ên nằm trên giường và thấy chiêm bao. Ông thấy các khải tượng trong đầu ông. Ông ghi lại tất cả những gì ông đã thấy … More Đấng Thái Cổ

Đem Tối Linh Hồn

Đem Tối Linh Hồn là bài thơ nổi tiếng của Thánh Gioan Thánh Giá. Bài thơ này nói về một trạng thái tâm linh, trong đó chúng ta cảm thấy mình bị mất phương hướng, những qua đó chúng ta buông bỏ cái tôi. Bài thơ Đem Tối Linh Hồn (đang dịch)

Thần chú Gayatri

Phiên âm tiếng Việt (đòng đầu tiên) Ôm Bhur Bu-wa Swa-ha Phiên âm tiếng Bắc Phạn (cả bốn dòng): oṃ bhūr bhuvaḥ suvaḥ tat savitur vareṇyaṃ bhargo devasya dhīmahi dhiyo yo naḥ pracodayāt (Trích Rigveda 3.62.10) Bản dịch nghĩa (theo bản dịch tiếng Anh của Swami Vivekanada): Ôm. Chúng con quán tưởng về sự vinh quang … More Thần chú Gayatri

Ganymede

Trong một phiên bản thần thoại, khi nhìn thấy Ganymede có mái tóc vàng thong thả giữa đàn cừu trắng, Zeus đã biến thành con đại bàng và bắt cóc cậu lên đỉnh Olympia. Tại đây, các vị thần yêu quý cậu vì vẻ đẹp tuấn tú. Zeus đã ban cho Ganymede sự bất tử để cậu được ở trong … More Ganymede