Chương 9 – Hành trình tìm kiếm điều diệu kỳ – P. D. Ouspensky

Ghi chú của dịch giả: Các cuốn sách và bài giảng của trường phái Gnosis thường đề cập đến các loại “hydro” trong ngữ cảnh của việc chuyển hoá các ấn tượng tâm lý. Từ này không dùng để chỉ khí hydro theo như định nghĩa của hóa học hiện đại. Ý nghĩa của “hydro” … More Chương 9 – Hành trình tìm kiếm điều diệu kỳ – P. D. Ouspensky

Chương 7 – Hành trình tìm kiếm điều diệu kỳ – P. D. Ouspensky

Nhớ đến bản thân Có một lần, khi đang nói chuyện với G., tôi đã hỏi liệu ông có cho rằng có thể đạt được trạng thái “thiên tâm”, không phải chỉ trong giây lát mà lâu dài hơn hay không. Tôi hiểu “thiên tâm” theo nghĩa là một trạng thái ý thức cao hơn … More Chương 7 – Hành trình tìm kiếm điều diệu kỳ – P. D. Ouspensky

Chương 8 – Hành trình tìm kiếm điều diệu kỳ – P. D. Ouspensky

Tại một bài giảng sau đó, G. đã trở lại với câu hỏi về tâm thức.  “Không thể hiểu biết được về các chức năng tâm lý hay vật lý của con người”, ông nói, “trừ khi có thể nắm được thực tế rằng, cả hai đều có thể vận hành trong những trạng thái … More Chương 8 – Hành trình tìm kiếm điều diệu kỳ – P. D. Ouspensky

Quan Tâm

☰ Tiếng Tây Ban Nha: Consideración Đoạn này được trích từ chương 8 của sách Hành trình Tìm Điều Diệu Kỳ bởi P. D. Ouspensky “Có một số kiểu quan tâm khác nhau. “Thông thường, một người đồng hóa với điều mà người khác nghĩ về mình, cách họ đối xử với mình, và thái độ họ … More Quan Tâm