Chương 9 – Hành trình tìm kiếm điều diệu kỳ – P. D. Ouspensky

Ghi chú của dịch giả: Các cuốn sách và bài giảng của trường phái Gnosis thường đề cập đến các loại “hydro” trong ngữ cảnh của việc chuyển hoá các ấn tượng tâm lý. Từ này không dùng để chỉ khí hydro theo như định nghĩa của hóa học hiện đại. Ý nghĩa của “hydro” … More Chương 9 – Hành trình tìm kiếm điều diệu kỳ – P. D. Ouspensky