Chương 5 – Tính dục bình thường

 Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Hôn Nhân Hoàn Hảo Chúng ta hiểu những người tính dục bình thường là những người không có bất kỳ một mâu thuẫn tính dục nào cả. Năng lượng tình dục được chia ra làm ba loại riêng biệt: Một là loại năng lượng liên quan đến việc duy trì nòi giống và … More Chương 5 – Tính dục bình thường

Chương 4 – Vực Thẳm Địa Ngục

 Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Hôn Nhân Hoàn Hảo Truyền thuyết Kabbalah cho rằng Adam có hai vợ [1]: Lilit và Nahemah. Lilit là mẹ đẻ của việc phá thai, đồng tính luyến ái, và các loại tội ác chống lại Tự Nhiên. Nahemah là mẹ đẻ của sắc đẹp ác hiểm, của đam mê, và của việc … More Chương 4 – Vực Thẳm Địa Ngục

Chương 3 – Trận chiến vĩ đại

 Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Hôn Nhân Hoàn Hảo Trong Kinh Giê-rê-mi-a, chương 21, đoạn 8, chúng ta đọc: Này, ta đặt trước mặt các ngươi con đường của sự sống và con đường của cái chết. Nam và nữ có thể dùng quan hệ tình dục cùng cảm giác hạnh phúc của tình yêu và những … More Chương 3 – Trận chiến vĩ đại