Hoán đổi giá trị cuộc sống*

[*] Tiêu đề tiếng Anh của bài giảng này là Transvaluation. Từ này xuất phát từ nhà triết học Friedrich Nietzsche. Nietzsche có nguyên tắc gọi là “transvaluation of all values” (tiếng Đức: Umwertung aller Werte). Về cơ bản thì mọi người hay quan tâm đến những thứ không thực sự đáng được quan tâm … More Hoán đổi giá trị cuộc sống*

Nhân Mã

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖  Esoteric Treatise of Hermetic Astrology Trong số tất cả những nhà luyện kim đan và những tu sĩ thành tựu từng rèn luyện trong phòng thí nghiệm của phép luyện kim đan tình dục, nổi bật có Basil Valentine, Ripley, Roger Bacon, v.v. Rõ ràng là những nhà … More Nhân Mã