Biện chứng tâm thức – Chương 1

✏ Tác giả: Samael Aun Weor 📖 Biên chứng tâm thức Chương này vẫn đang trong quá trình dịch. [Đoạn 1-97] “Nếu một người cảm thấy đau đớn hoặc bị tổn thương khi bị phỉ báng, vu khống, bị tố cáo hoặc bị buộc tội với bằng chứng giả mạo thì đó là dấu hiệu … More Biện chứng tâm thức – Chương 1

Biện chứng tâm thức – Chương 3

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Biện chứng tâm thức MẶC CHIẾU (Tiếng Trung: Mò Zhaò (默照), tiếng Việt: Mặc Chiếu). Từ “Mò” (Mặc) trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là im lặng hoặc thanh thản. “Zhào” (Chiếu) có nghĩa là quán chiếu hoặc quan sát. Do đó, Mò Zhào có thể được dịch … More Biện chứng tâm thức – Chương 3