Biện chứng tâm thức – Chương 6

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Biện chứng tâm thức ĐÁNH CƯỢC VỚI ÁC QUỶ Napoléon sẽ thua nếu đối đầu với Ác quỷ. Ra chiến trường chống lại người khác là một chuyện và chiến đấu chống lại chính mình lại là một chuyện khác. Satan là một kẻ thù tuyệt vời, và … More Biện chứng tâm thức – Chương 6

Biện chứng tâm thức – Chương 3

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Biện chứng tâm thức MẶC CHIẾU (Tiếng Trung: Mò Zhaò (默照), tiếng Việt: Mặc Chiếu) Từ “Mò” (Mặc) trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là im lặng hoặc thanh thản. “Zhào” (Chiếu) có nghĩa là quán chiếu hoặc quan sát. Do đó, mò zhào có thể được dịch … More Biện chứng tâm thức – Chương 3