Xây nhà trên cát, xây nhà trên đá

Trong Kinh Thánh, xây nhà trên khối đá tượng trưng cho việc luyện khí công với năng lượng của trung tâm sinh dục làm nền tảng cho việc tu hành. Chúa Giê-su giảng:  24“Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và làm theo sẽ giống như người khôn, cất nhà mình trên khối đá. 25Dù … More Xây nhà trên cát, xây nhà trên đá

Tóc dài tượng trưng cho năng lượng sinh dục trinh khiết (Các Quan Xét 13-16)

Câu chuyện của Sam-sôn trong Kinh Thánh tượng trưng cho cách chúng ta tiết kiệm năng lượng sinh dục và sử dụng sức mạnh bồ đề tâm để tiêu diệt cái Tôi. Trong câu chuyện này, việc nuôi tóc dài tượng trưng cho cách mà năng lượng tâm linh được tích luỹ khi chúng ta … More Tóc dài tượng trưng cho năng lượng sinh dục trinh khiết (Các Quan Xét 13-16)

Thờ ngẫu tượng

Truyền thống Đạo Do Thái, Kitô Giáo, và Hồi Giáo cấm các tín đồ thờ tượng, bất chấp đó là tượng của một vị thần, thiên thần, một vị Phật hay là Bồ tát. Truyền thống này có nguồn gốc trong Kinh Thánh, với câu chuyện của Mô-sê và người Do Thái ở sa mạc … More Thờ ngẫu tượng

Rương Giao Ước

 10 Chúng sẽ làm một cái rương bằng gỗ si-tim. Rương ấy sẽ dài một mét hai mươi lăm, rộng bảy tấc rưỡi, và cao bảy tấc rưỡi. 11 Ngươi sẽ bọc rương ấy bằng vàng ròng; ngươi sẽ bọc rương bằng vàng cả trong lẫn ngoài; ngươi cũng hãy làm trên rương ấy một đường viền chung … More Rương Giao Ước

Môi-sê treo con rắn đồng lên cây sào (Dân Số Ký 12:4-9)

 4 Từ Núi Hô-rơ họ lên đường đi về hướng Hồng Hải, để đi vòng qua lãnh thổ của dân Ê-đôm, nhưng dọc đường dân chúng ngã lòng. 5Dân chúng nói những lời chống nghịch Ðức Chúa Trời và chống lại Mô-sê, “Tại sao ông đem chúng tôi ra khỏi xứ Ai-cập để chúng tôi phải chết … More Môi-sê treo con rắn đồng lên cây sào (Dân Số Ký 12:4-9)

Nếu hạt lúa mì kia không gieo xuống đất và chết đi… (Ma-thi-ơ 12:20-36)

 20Trong số những người đến thờ phượng trong kỳ lễ có mấy người Hy-lạp. 21Mấy người ấy đến gặp Phi-líp, là người quê ở Bết-sai-đa miền Ga-li-lê, và yêu cầu rằng, “Thưa ông, chúng tôi mong được gặp Ðức Chúa Giê-su.” 22Phi-líp nói với Anh-rê, rồi Anh-rê và Phi-líp cùng đến thưa với Ðức Chúa Giê-su. 23Ðức Chúa … More Nếu hạt lúa mì kia không gieo xuống đất và chết đi… (Ma-thi-ơ 12:20-36)

Chân Phúc (Ma-thi-ơ 5:1-12)

1Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2Ngài cất tiếng dạy rằng,  3“Phước cho những ai nghèo thiếu trong tâm linh, vì vương quốc thiên đàng là của họ.  4Phước cho những ai than khóc, vì họ sẽ được yên ủi.  5Phước cho những ai … More Chân Phúc (Ma-thi-ơ 5:1-12)

Kinh Lạy Cha (Ma-thi-ơ 6:5-15)

 5“Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn đạo đức giả, vì họ thích đứng cầu nguyện giữa hội đường hay các ngã đường, cốt cho người ta trông thấy. Quả thật, Ta nói với các ngươi, họ đã được phần thưởng của họ rồi. 6Nhưng khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng … More Kinh Lạy Cha (Ma-thi-ơ 6:5-15)

Chúa Giê-su Dẹp Sạch Ðền Thờ (Giăng 2:13-21)

 13Gần đến Lễ Vượt Qua của người Do-thái, Ðức Chúa Jesus đi lên Giê-ru-sa-lem. 14Ngài thấy trong đền thờ những kẻ buôn bán bò, chiên, bồ câu, và những người ngồi đổi tiền. 15Ngài lấy dây nhỏ bện thành cái roi, rồi đuổi họ, cùng với chiên và bò, ra khỏi đền thờ. Ngài đổ bạc và … More Chúa Giê-su Dẹp Sạch Ðền Thờ (Giăng 2:13-21)

Điều gì ra từ con người mới làm ô uế con người (Ma-thi-ơ 15:1-20)

Chẳng phải vật gì vào miệng làm cho con người ô uế; nhưng điều gì từ miệng ra, điều ấy mới làm ô uế con người.  1Sau đó, có vài người Pha-ri-si và thầy thông giáo từ thành Giê-ru-sa-lem đến với Đức Chúa Jêsus và hỏi rằng: 2“Sao môn đồ Thầy vi phạm truyền thống của … More Điều gì ra từ con người mới làm ô uế con người (Ma-thi-ơ 15:1-20)