Cơ quan Kundabuffer

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 The Elimination of Satan’s Tail Bài giảng này của Samael Aun Weor dựa trên câu chuyện trong tác phẩm “Beelzebub’s Tales to his Grandson” của G. I. Gurdjieff. Mặc dù những chi tiết trong sách mang tính tiểu thuyết nhưng ý tưởng và nguyên tắc chung về quá … More Cơ quan Kundabuffer

Ba não bộ

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Giáo dục nền tảng Công cuộc chuyển hoá tâm lý trong thời đại mới khẳng định rằng cỗ máy hữu cơ của thú vật trí năng, được nhầm gọi là con người, tồn tại dưới dạng ba trung tâm hoặc ba não bộ. Bộ não đầu tiên được … More Ba não bộ

Câu chuyện của thầy Samael về rạp chiếu phim

Thầy Samael luôn nói rằng học trò Gnosis nên tránh rạp chiếu phim. Bài viết này là một câu chuyện ngắn Gnosis VN lấy từ bài giảng của thầy. Câu chuyện này giải thích về nguồn gốc của quan niệm này. Câu chuyện này được trích dẫn từ một bài giảng của thầy Samael Aun … More Câu chuyện của thầy Samael về rạp chiếu phim

Ain Soph Aur

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Chương 52 – Tarot & Kabbalah Mỗi vũ trụ trong không gian vô hạn đều có một mặt trời trung tâm riêng; và tất cả các mặt trời tâm linh đó hợp với nhau thành Ain Soph Aur [1], vũ trụ nguyên thuỷ [tiếng Anh: protocosmos], Sự Tuyệt đối Dương tính. Sự … More Ain Soph Aur