Chương 27 – Người Pha-ri-si và Người Thu Thuế

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Tâm Lý Học Cho Sự Chuyển Hóa Triệt Để Khi suy ngẫm một chút về các tình huống khác nhau trong cuộc sống, ta sẽ thấy việc tìm hiểu nghiêm túc những nền tảng tâm lý của mình là rất có giá trị. Có người nương tựa vào chức vụ của … More Chương 27 – Người Pha-ri-si và Người Thu Thuế

Chương 26 – Tâm thức tự thân của trẻ sơ sinh

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Tâm Lý Học Cho Sự Chuyển Hóa Triệt Để Những bậc thông thái có nói rằng chúng ta có chín mươi bảy phần trăm là tiềm thức và  ba phần trăm là tâm thức. Nói thẳng và nói toạc ra thì chín mươi bảy phần trăm Tinh chất mà chúng ta có … More Chương 26 – Tâm thức tự thân của trẻ sơ sinh

Chương 24 – Bài ca tâm lý

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Tâm Lý Học Cho Sự Chuyển Hóa Triệt Để Thời điểm cho việc suy ngẫm rất nghiêm túc về cái được gọi là: “Ngã chấp nội tại” đã đến. Không có một chút nghi ngờ gì nữa về cái mặt tai hại của “Ngã chấp tự thân nội tại”; cái … More Chương 24 – Bài ca tâm lý

Chương 23 – Thế giới quan hệ

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Tâm Lý Học Cho Sự Chuyển Hóa Triệt Để Thế giới của các mối Quan hệ có ba khía cạnh rất khác nhau mà chúng ta cần làm rõ một cách chính xác. Thứ nhất: Chúng ta có quan hệ với cơ thể hành tinh [1], tức là với cơ thể … More Chương 23 – Thế giới quan hệ

Chương 22 – Chuyện phiếm

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Tâm Lý Học Cho Sự Chuyển Hóa Triệt Để Việc quan sát các câu chuyện phiếm trong tâm và tìm điểm xuất phát chính xác của nó là khẩn cấp, không thể trì hoãn, không thể chậm trễ. Không nghi ngờ gì, các câu chuyện phiếm ở bên trong chính là … More Chương 22 – Chuyện phiếm

Chương 21 – Quan sát bản thân

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Tâm Lý Học Cho Sự Chuyển Hóa Triệt Để Tự quan sát bên trong bản thân mình là một phương tiện thiết thực để đạt được sự thay đổi triệt để. Biết và quan sát là hai việc khác nhau. Nhiều người nhầm lẫn việc quan sát bản thân với việc … More Chương 21 – Quan sát bản thân

Chương 20 – Hai thế giới

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Tâm Lý Học Cho Sự Chuyển Hóa Triệt Để Quan sát [bên ngoài] và quan sát bản thân là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, cả hai đều đòi hỏi sự tập trung. Khi quan sát, sự tập trung được hướng ra bên ngoài, hướng tới thế giới bên … More Chương 20 – Hai thế giới

Chương 19 – Người Chủ nhà Tốt

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Tâm Lý Học Cho Sự Chuyển Hóa Triệt Để Trong thời đại u tối này, thoát khỏi những ảnh hưởng tai hại của cuộc sống đương nhiên là rất khó nhưng là điều không thể bỏ qua; nếu không cuộc sống sẽ nuốt chửng chúng ta. Bất cứ công việc rèn … More Chương 19 – Người Chủ nhà Tốt

Chương 18 – Lương thực siêu việt*

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Tâm Lý Học Cho Sự Chuyển Hóa Triệt Để Nếu chúng ta quan sát cẩn thận bất kỳ một ngày nào trong cuộc đời mình, chúng ta sẽ thấy rõ ràng rằng chúng ta không biết sống trong chánh niệm. Cuộc đời chúng ta giống một con tàu, chuyển động trên … More Chương 18 – Lương thực siêu việt*

Chương 17 – Những Sinh Vật Máy Móc

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Tâm Lý Học Cho Sự Chuyển Hóa Triệt Để Chúng ta không có cách nào phủ nhận rằng luật tái diễn đang hoạt động từng giây từng phút trong cuộc đời chúng ta. Chắc chắn rằng mỗi ngày trong đời kiếp này, các sự kiện, các trạng thái tâm thức, những … More Chương 17 – Những Sinh Vật Máy Móc