Tantra

Tantra là gì? (được dịch từ bản gốc: What is Tantra?) Từ Tantra trong tiếng Phạn có nghĩa đen là “một dòng [năng lượng] liên tục, không bị gián đoạn.” Từ Tantra liên quan thứ nhất đến sự liên tục của sinh lực duy trì mọi sự sống, và thứ hai đến lớp kiến thức … More Tantra