26 Phương Pháp Xuất Hồn

Cuốn sách này là một bộ sưu tập trích dẫn từ sách và bài giảng của thầy Samael Aun Weor về phương pháp đi vào giấc mơ sáng suốt. Nó rất hữu ích cho những ai đang tìm cách thực hành xuất hồn và có trải nghiệm giấc mơ sáng suốt.

Tuy nhiên, để tìm hiểu chi tiết và đầy đủ hơn về cách thực hành tâm linh trong mơ, độc giả nên xem cuốn Yoga Giấc Mơ. Cuốn sách này có giải thích chi tiết hơn về vai trò của giấc mơ sáng suốt trong cuộc sống của một người tu hành nghiêm túc. Sách cũng đưa ra những phương pháp cụ thể để tăng cường khả năng nhớ giấc mơ, giải thích về cách rèn luyện chánh niệm vào ban ngày và cách khám phá các cõi tâm linh. 


Đọc sách 26 Phương Pháp Xuất Hồn

Tải sách .epub

Tải sách .epub tối ưu hoá cho Amazon Kindle

Tải bản PDF để in trên giấy A4

Đọc sách trên trang gnosisvn.org