Bảy không gian vĩ đại của vũ trụ

☰ Tiếng Anh: The seven great cosmic planes Ở chương thứ nhất của sách Hôn Nhân Hoàn Hảo, thầy Samael Aun Weor nói rằng vợ, chồng phải có sự đồng cảm trong cả bảy không gian vĩ đại của vũ trụ. Khi giải thích ý tưởng này thầy đã nhắc đến năm không gian sau: … More Bảy không gian vĩ đại của vũ trụ