Sephirah, Sephiroh

☰ Tiếng Hebrew, hay còn viết là sefira;  Số nhiều: Sephiroth. Từ “Sefirah” (סְפִירָה), xuất phát từ ספר, theo nghĩa đen là “đếm” hay “liệt kê”, tuy nhiên dựa vào sự linh hoạt của tiếng Hebrew, từ này cũng liên quan đến một số từ khác, như sefer (chữ viết),  sippur (thuật lại một câu … More Sephirah, Sephiroh

Kabbalah

Từ Kabbalah xuất phát từ tiếng Hebrew cổ và có thể được đánh vần là Cabala hay Qabala. Từ này có nguồn gốc từ קבל trong tiếng Hebrew có nghĩa là “nhận.” Một nhà Kabbalah học đích thực tiếp nhận ở trong Tâm Thức. Trước hết chúng ta thu nhận kiến thức này thông qua … More Kabbalah

Bảy không gian vĩ đại của vũ trụ

☰ Tiếng Anh: The seven great cosmic planes Ở chương thứ nhất của sách Hôn Nhân Hoàn Hảo, thầy Samael Aun Weor nói rằng vợ, chồng phải có sự đồng cảm trong cả bảy không gian vĩ đại của vũ trụ. Khi giải thích ý tưởng này thầy đã nhắc đến năm không gian sau: … More Bảy không gian vĩ đại của vũ trụ