Các cấp độ khuất kín của tiềm thức

✏Tác giả: Samael Aun Weor Vào một đêm mùa thu gần đây một học trò Gnosis nói với thầy của mình rằng: “Con không còn quan tâm đến việc Khai ngộ bản thể hay hoàn thiện bản thân nữa. Con chỉ muốn nỗ lực giải phóng cho giai cấp vô sản. Còn những chuyện khác… con … More Các cấp độ khuất kín của tiềm thức