Chương 15 – Tính chất tự chủ

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Việc tin rằng mình là một, chắc chắn là câu chuyện đùa rất tệ; không may thay, ảo tưởng phù phiếm này đều tồn tại trong mỗi chúng ta. Thật đáng thương thay, chúng ta luôn nghĩ điều tốt nhất về bản thân, chúng ta … More Chương 15 – Tính chất tự chủ