Giai Đoạn Thành Tựu

☰ Tiếng Anh: Completion Stage
     Tiếng Tây Tạng: dzok rim
     Tiếng Phạn: saṃpanna-krama
     Tiếng Việt: Giai Đoạn Hoàn Thiện, Giai Đoạn Hoàn Tất

Tantra Yoga Tối Thượng được chia hai giai đoạn: giai đoạn phát sinh và giai đoạn thành tựu. Giai đọan thành tựu là giai đoạn thứ hai.

Trong giai đoạn thứ hai của hai giai đoạn của Tantra Yoga Tối Thượng, sự kiểm soát trên thân kim cương có thể đạt được qua những bài tập như lửa nội nhiệt. (Nguồn: Lama Yeshe Wisdom Archive)

Trong Giai Đoạn Thành Tựu, một điểm đạo đồ Mật Tông có thể bắt đầu tập với người phối ngẫu.  Ở giai đoạn này, môn đệ của một số hệ phái Mật Tông chỉ tập với phối ngẫu trong ý niệm thay thế cho người phối ngẫu vật chất. Hai giai đoạn này đã được tóm tắt từ góc nhìn của Mật Tông trong sách Tantra: The Foundation of Buddhist Thought, Volume 6 bởi Geshe Tashi Tsering.

Vai trò của phép tình dục trong hệ phái Gnosis được thầy Samael Aun Weor giải thích trong sách Hôn Nhân Hoàn Hảo.

5cd17e4ecfb5ae1f11a0735cdb970231.jpg
Guru Padmasambhava với người phối ngẫu của thầy, đức bà Yeshe Tsogyal.

Leave a Reply