Cấu trúc của Tâm

✏ Tác giả: Samael Aun Weor Hãy bắt đầu cuộc thảo luận của chúng ta. Cuộc thảo luận này có thể được đặt tên là “Trực giác”. Trước hết, ta phải bắt đầu từ nền tảng: con người. Chúng ta đã đến từ đâu? Chúng ta đang đi đến đâu? Chúng ta đang sống vì … More Cấu trúc của Tâm

Khí – Prana

☰ Phiên âm Tiếng Anh: Chi☰ Tiếng Bắc phan: Prana Khí là “năng lực”, đặc biệt là các loại năng lực trong cơ thể và tâm trí của người và sinh vật. *Prana là Hơi thở Vĩ đại. Đó là Kito Vũ trụ. Prana chính là sự sống đập trong mỗi nguyên tử, cũng như … More Khí – Prana

Pranayama

Pranayama là một phương pháp để chuyển hóa năng lượng sáng tạo dựa trên sự kết hợp của sự trinh bạch tính dục (kiềm chế hoặc giữ lại năng lượng tình dục), sự tập trung, trí tưởng tượng và hơi thở. Từ pranayama xuất phát từ tiếng Bắc Phạn, bao gồm: prana: khí lực, cội nguồn … More Pranayama

SOL – Chủ thể, đối tượng, địa điểm

☰ Tiếng Anh: Subject (S), Object (S), Location (L) Khi chúng ta học cách không quên chính mình, khi chúng ta học cách phân chia sự chú tâm giữa chủ thể, đối tượng và nơi chốn, khi đó chúng ta tiết kiệm năng lượng sáng tạo để đánh thức tâm thức. […] Chúng ta phải … More SOL – Chủ thể, đối tượng, địa điểm

Tiềm thức

☰ Tiếng Anh: Subconscious (mind) Tiềm thức, ẩn bên dưới tâm trí, ngầm chi phối các hành động, suy nghĩ của chúng ta. Đầu của con người là một lâu đài với Hai Đại sảnh. Đại não là Đại sảnh của trạng thái thông thường được gọi là Ý thức tỉnh táo; và tiểu não là … More Tiềm thức