Chương 27 – Người Pha-ri-si và Người Thu Thuế

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Khi suy ngẫm một chút về các tình huống khác nhau trong cuộc sống, ta sẽ thấy việc tìm hiểu nghiêm túc những nền tảng tâm lý của mình là rất có giá trị. Có người nương tựa vào chức vụ của mình, người khác … More Chương 27 – Người Pha-ri-si và Người Thu Thuế

Chương 26 – Tâm thức tự thân của trẻ sơ sinh

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Những bậc thông thái có nói rằng chúng ta có chín mươi bảy phần trăm là tiềm thức và  ba phần trăm là tâm thức. Nói thẳng và nói toạc ra thì chín mươi bảy phần trăm Tinh chất mà chúng ta có ở bên trong … More Chương 26 – Tâm thức tự thân của trẻ sơ sinh

Chương 24 – Bài ca tâm lý

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Thời điểm cho việc suy ngẫm rất nghiêm túc về cái được gọi là: “Ngã chấp nội tại” đã đến. Không có một chút nghi ngờ gì nữa về cái mặt tai hại của “Ngã chấp tự thân nội tại”; cái mà ngoài việc thôi … More Chương 24 – Bài ca tâm lý

Ngã chấp

☰ Tiếng Tây Ban Nha: Consideración Trong bối cảnh này, Ngã Chấp (tiếng Tây Ban Nha: Consideración) chỉ một hành động bao gồm ba yếu tố sau: 1. Tin rằng cái Tôi của mình thực sự tồn tại. 2. Có một khuôn mẫu trong tư tưởng về cái tôi đó. 3. Cảm thấy khó chịu khi người … More Ngã chấp

Chương 23 – Thế giới quan hệ

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Thế giới của các mối Quan hệ có ba khía cạnh rất khác nhau mà chúng ta cần làm rõ một cách chính xác. Thứ nhất: Chúng ta có quan hệ với cơ thể hành tinh [1], tức là với cơ thể vật chất. Thứ … More Chương 23 – Thế giới quan hệ

Ain Soph Aur

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Chương 52 – Tarot & Kabbalah Mỗi vũ trụ trong không gian vô hạn đều có một mặt trời trung tâm riêng; và tất cả các mặt trời tâm linh đó hợp với nhau thành Ain Soph Aur [1], vũ trụ nguyên thuỷ [tiếng Anh: protocosmos], Sự Tuyệt đối Dương tính. Sự … More Ain Soph Aur

Kabir

Từ điển Ả rập – Anh dịch từ Kabir (كبير) là to, lớn, quan trọng, vĩ đại, đáng kể, nhiều, cao, lão, cao cấp, khổng lồ, rộng. Từ điển Hindi – Anh dịch từ Kabir (कबीर) là cao quý, vĩ đại, là tên của một nhà thơ ở Bắc Ấn Độ, thánh ở cuối thế … More Kabir