Dây bạc

(Trang này đang được dịch) Trong Kinh Thánh “dây bạc đứt” ngụ ý cái chết của cơ thể vật chất. Chúng ta thấy rõ điều này ở đoạn này từ sách Truyền Đạo: Hãy nhớ đến Ðấng Tạo Hóa của bạn trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, trước khi vò vỡ bên … More Dây bạc

Môi-sê treo con rắn đồng lên cây sào (Dân Số Ký 12:4-9)

 4 Từ Núi Hô-rơ họ lên đường đi về hướng Hồng Hải, để đi vòng qua lãnh thổ của dân Ê-đôm, nhưng dọc đường dân chúng ngã lòng. 5Dân chúng nói những lời chống nghịch Ðức Chúa Trời và chống lại Mô-sê, “Tại sao ông đem chúng tôi ra khỏi xứ Ai-cập để chúng tôi phải chết … More Môi-sê treo con rắn đồng lên cây sào (Dân Số Ký 12:4-9)

Nếu hạt lúa mì kia không gieo xuống đất và chết đi… (Ma-thi-ơ 12:20-36)

 20Trong số những người đến thờ phượng trong kỳ lễ có mấy người Hy-lạp. 21Mấy người ấy đến gặp Phi-líp, là người quê ở Bết-sai-đa miền Ga-li-lê, và yêu cầu rằng, “Thưa ông, chúng tôi mong được gặp Ðức Chúa Giê-su.” 22Phi-líp nói với Anh-rê, rồi Anh-rê và Phi-líp cùng đến thưa với Ðức Chúa Giê-su. 23Ðức Chúa … More Nếu hạt lúa mì kia không gieo xuống đất và chết đi… (Ma-thi-ơ 12:20-36)

Chân Phúc (Ma-thi-ơ 5:1-12)

1Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2Ngài cất tiếng dạy rằng,  3“Phước cho những ai nghèo thiếu trong tâm linh, vì vương quốc thiên đàng là của họ.  4Phước cho những ai than khóc, vì họ sẽ được yên ủi.  5Phước cho những ai … More Chân Phúc (Ma-thi-ơ 5:1-12)

Kinh Lạy Cha (Ma-thi-ơ 6:5-15)

 5“Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn đạo đức giả, vì họ thích đứng cầu nguyện giữa hội đường hay các ngã đường, cốt cho người ta trông thấy. Quả thật, Ta nói với các ngươi, họ đã được phần thưởng của họ rồi. 6Nhưng khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng … More Kinh Lạy Cha (Ma-thi-ơ 6:5-15)

Chúa Giê-su Dẹp Sạch Ðền Thờ (Giăng 2:13-21)

 13Gần đến Lễ Vượt Qua của người Do-thái, Ðức Chúa Jesus đi lên Giê-ru-sa-lem. 14Ngài thấy trong đền thờ những kẻ buôn bán bò, chiên, bồ câu, và những người ngồi đổi tiền. 15Ngài lấy dây nhỏ bện thành cái roi, rồi đuổi họ, cùng với chiên và bò, ra khỏi đền thờ. Ngài đổ bạc và … More Chúa Giê-su Dẹp Sạch Ðền Thờ (Giăng 2:13-21)

Điều gì ra từ con người mới làm ô uế con người (Ma-thi-ơ 15:1-20)

Chẳng phải vật gì vào miệng làm cho con người ô uế; nhưng điều gì từ miệng ra, điều ấy mới làm ô uế con người.  1Sau đó, có vài người Pha-ri-si và thầy thông giáo từ thành Giê-ru-sa-lem đến với Đức Chúa Jêsus và hỏi rằng: 2“Sao môn đồ Thầy vi phạm truyền thống của … More Điều gì ra từ con người mới làm ô uế con người (Ma-thi-ơ 15:1-20)

Belilin: câu thần chú chống lại thế lực độc ác

Nội dung này được chỉ trích từ sách Logos, Mantra, Theurgy của Samael Aun Weor Người học trò cần học cách tự vệ trước những cuộc tấn công vào ban đêm của các thế lực bóng tối này. Với mục đích này, thiên thần Aroch đã tiết lộ một câu thần chú, để chúng ta … More Belilin: câu thần chú chống lại thế lực độc ác