Người Bảo Hộ Ngưỡng Cửa

☰ Tiếng Anh: Guardian of the Threshold “Phép màu trắng và ma thuật là hai thứ khác nhau.  Sự phụ nội tại của Pháp Sư là Bản Thể con người [hay còn gọi là tự ngã, bản ngã1].  Sự phụ nội tại của thầy ma thuật là người Bảo Hộ Ngưỡng Cửa, hay còn gọi là … More Người Bảo Hộ Ngưỡng Cửa