Bảo Hộ Ngưỡng Cửa

☰ Tiếng Anh: Guardian of the Threshold

Phép thuật trắng và ma thuật là hai thứ khác nhau. Vị thầy nội tại của pháp sư là Bản thể con người. Vị thầy nội tại của nhà ma thuật là Bảo Hộ Ngưỡng Cửa, hay còn gọi là Bảo hộ Tâm thức, Bảo hộ Khu vực, Bảo hộ Phòng riêng hay Bảo hộ Chính điện.  Bản thể là linh hồn thần thánh, là bản chất đích thực và là thiên thần nội tại của chúng ta. Bảo hộ Ngưỡng Cửa là bề sâu nội tại của cái Tôi thú vật.  Bản thể là ngọn lửa rực cháy của Horeb.  Theo Mô-se thì Bản thể là Ruach Elohim, đấng đã gieo mầm trên mặt nước vào buổi bình minh của thế giới1 . Ngài là Dương Vương của chúng ta, là Đơn Tử của chúng ta, được Cicero gọi là alter ego. Bảo hộ Ngưỡng Cửa là Sa-tan, là con quái thú nội tại, là nguồn gốc của tất cả các đam mê thú vật và khao khát tàn bạo trong mỗi chúng ta.  Con người thật của pháp sư là Bản thể.  Cái Tôi tối thượng của nhà ma thuật là Bảo Hộ Ngưỡng Cửa. Sức mạnh huyền diệu của Bản thể là thiêng liêng. Sức mạnh phép thuật của Bảo hộ Ngưỡng Cửa là ác hiểm. Pháp sư tôn thờ Bản thể.  Nhà ma thuật thờ người Bảo hộ Ngưỡng Cửa. Pháp sư dùng sức của Bản thể để làm phép màu thiết thực vĩ đại. Nhà ma thuật thờ Bảo hộ Ngưỡng Cửa để làm phép thuật đen. 

(Samael Aun Weor – Cách Mạng Beelzebub)

Ghi chú:

[1] Và, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. (Sáng Thế 1:2, Kinh Thánh)

Từ “vận hành” ở trên cũng có thể dịch là “gieo giống”, “phì nhiêu” hay là “làm cho sinh sản”. Tín đồ Kitô giáo phân tích kinh Sáng Thế Ký như truyện thần thoại về việc tạo thành trái đất. Về cơ bản thì chúng tôi đồng ý với cách phân tích đó. Tuy nhiên, Kinh Thánh ẩn giấu nhiều ý trong mỗi câu. Do đó, chúng ta phải tìm hiểu sâu hơn thì mới có thể hiểu được ý nghĩa của từng câu truyện đối với cuộc sống hiện tại. Truyền thống Kabbalah coi kinh Sáng Thế như sách hướng dẫn quá trình tu tập và phát triển linh hồn con người. Theo Kabbalah thì “trái đất vô hình và trống không” ở đây tượng trưng cho linh hồn con người khi chưa bắt đầu tập luyện. Từ “vô hình” ở đây nghĩa là “chưa có hình thức nào rõ ràng, cụ thể”.  Từ “nước” trong Kinh Thánh tượng trưng cho khí lực.

518662908_1280x720
Môi-se và ngọn lửa rực cháy của Horeb

Leave a Reply