Chương 4 – Vực Thẳm Địa Ngục

 Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Hôn Nhân Hoàn Hảo Truyền thuyết Kabbalah cho rằng Adam có hai vợ [1]: Lilit và Nahemah. Lilit là mẹ đẻ của việc phá thai, đồng tính luyến ái, và các loại tội ác chống lại Tự Nhiên. Nahemah là mẹ đẻ của sắc đẹp ác hiểm, của đam mê, và của việc … More Chương 4 – Vực Thẳm Địa Ngục