Tâm Thức

☰ Tiếng Anh: Conciousness Mọi người thường nhầm lẫn tâm thức với trí thông minh hoặc với trí khôn, và người rất thông minh hoặc rất trí thức thường được coi là người tỉnh thức. Vượt qua mọi nghi ngờ và sợ hãi về việc tự lừa dối bản thân, chúng ta khẳng định rằng … More Tâm Thức