Cái Tôi không thể hiểu hay tiêu diệt cái Tôi

✏Tác giả: Samael Aun Weor Bằng chứng đã cho thấy rằng trật tự tâm lý trong bối cảnh của việc loại bỏ các khiếm khuyết được thiết lập bởi Bản thể sâu thẳm bên trong chúng ta. Chúng ta phải làm rõ một điều rằng có một sự khác biệt to lớn giữa cái Tôi … More Cái Tôi không thể hiểu hay tiêu diệt cái Tôi