Cái Tôi không thể hiểu hay tiêu diệt cái Tôi

✏Tác giả: Samael Aun Weor Bài viết này được trích từ chương 33 của sách “La Transformación Social de la Humanidad” Bằng chứng đã cho thấy rằng trật tự tâm lý trong bối cảnh của việc loại bỏ các khiếm khuyết được thiết lập bởi Bản thể sâu thẳm bên trong chúng ta. Chúng ta … More Cái Tôi không thể hiểu hay tiêu diệt cái Tôi