Chương 3 – Trận chiến vĩ đại

 Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Hôn Nhân Hoàn Hảo Trong Kinh Giê-rê-mi-a, chương 21, đoạn 8, chúng ta đọc: Này, ta đặt trước mặt các ngươi con đường của sự sống và con đường của cái chết. Nam và nữ có thể dùng quan hệ tình dục cùng cảm giác hạnh phúc của tình yêu và những … More Chương 3 – Trận chiến vĩ đại